Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2017-10-13 001/ХТ2017/01166 Цэндийн Амарсайхан Б.Э З.А
2017-10-13 001/ХТ2017/01167 Цэндийн Амарсайхан Г.Л Т ХХК
2017-10-13 001/ХТ2017/01168 Цэндийн Амарсайхан Т.Ш А.С, Г.О, Б.Б
2017-10-17 001/ХТ2017/01187 Цэндийн Амарсайхан Э.Ч С.Б, М.Б нар
2017-10-27 001/ХТ2017/01286 Цэндийн Амарсайхан Н.Н Ц.А-, Д.Д
2017-10-27 001/ХТ2017/01287 Цэндийн Амарсайхан Д.Б Л.Ш
2017-10-26 001/ХТ2017/01278 Цэндийн Амарсайхан С.Д Баян-Өлгий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017-10-24 001/ХТ2017/01262 Цэндийн Амарсайхан Ш.Н, А.Э нар А.Б
2017-10-24 001/ХТ2017/01263 Цэндийн Амарсайхан Н.Т Ж.Н
2017-10-24 001/ХТ2017/01261 Цэндийн Амарсайхан Л.Д О.С
2017-10-20 001/ХТ2017/01237 Цэндийн Амарсайхан Х.Ж Баян-Өлгий аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг
2017-10-20 001/ХТ2017/01236 Цэндийн Амарсайхан У.Н Т ТӨҮГ
2017-10-20 001/ХТ2017/01239 Цэндийн Амарсайхан Д.Н Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг
2017-10-19 001/ХТ2017/01203 Цэндийн Амарсайхан Ц.Б Ө ХХК
2017-10-19 001/ХТ2017/01205 Цэндийн Амарсайхан Ө.Э З ОНӨААТҮГ
2017-10-19 001/ХТ2017/01199 Цэндийн Амарсайхан М.Л Ховд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний алба
2017-10-19 001/ХТ2017/01200 Цэндийн Амарсайхан Ж.Б Хэнтий аймгийн Биеийн тамир спортын газар
2017-10-19 001/ХТ2017/01207 Цэндийн Амарсайхан Г.Г Ашигт малтмал, газрын тосны газар
2017-10-19 001/ХТ2017/01204 Цэндийн Амарсайхан Б.С У ОНӨААТҮГ
2017-10-19 001/ХТ2017/01202 Цэндийн Амарсайхан Б.Д М ХК
2017-10-17 001/ХТ2017/01188 Цэндийн Амарсайхан Я.Б, Б.Н нар У ТӨҮГ
2017-10-17 001/ХТ2017/01187 Цэндийн Амарсайхан Э.Ч С.Б, М.Б нар
2017-10-13 001/ХТ2017/01168 Цэндийн Амарсайхан Т.Ш А.С, Г.О, Б.Б
2017-10-13 001/ХТ2017/01167 Цэндийн Амарсайхан Г.Л Т ХХК
2017-10-13 001/ХТ2017/01166 Цэндийн Амарсайхан Б.Э З.А
2017-10-12 001/ХТ2017/01149 Цэндийн Амарсайхан Н.С Б.Б, Б.З
2017-10-12 001/ХТ2017/01150 Цэндийн Амарсайхан Б ХХК Ц.О
2017-10-12 001/ХТ2017/01148 Цэндийн Амарсайхан Б.М С ХХК
2017-10-10 001/ХТ2017/01146 Цэндийн Амарсайхан Ш.Д Булган аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар
2017-10-10 001/ХТ2017/01145 Цэндийн Амарсайхан Б.Б Б.Х
2017-10-10 001/ХТ2017/01144 Цэндийн Амарсайхан Х ХК Т ХХК, А ХХК
2017-10-06 001/ХТ2017/01128 Цэндийн Амарсайхан Т банк Д.Ч-, Ц.У-нар
2017-10-06 001/ХТ2017/01127 Цэндийн Амарсайхан И.Б Ш.Е
2017-09-21 001/ХТ2017/00995 Пунцагийн Золзаяа У.Н “Т Б” ХХК
2017-10-03 001/ХТ2017/01079 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Б Д.Ш
2017-09-21 001/ХТ2017/00996 Пунцагийн Золзаяа “Н У”ХХК “ Э Э Э”ХХК
2017-09-28 001/ХТ2017/01045 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Э С.Н
2017-10-17 001/ХТ2017/01194 Гүррагчаагийн Алтанчимэг О.И ББСБ ХХК Ч.А, Б.Б нар
2017-09-21 001/ХТ2017/00998 Пунцагийн Золзаяа Ж.С ДГА-ийн ЗД
2017-09-26 001/ХТ2017/01025 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.М Ц.О
2017-09-26 001/ХТ2017/01026 Готовдоржийн Цагаанцоож П ХХК Ц.Б
2017-09-29 001/ХТ2017/01058 Готовдоржийн Цагаанцоож Д.А Ю ХХК
2017-10-13 001/ХТ2017/01181 Гүррагчаагийн Алтанчимэг К.Б ХХК С.Д, Д.С нар
2017-09-21 001/ХТ2017/00991 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.А НШГА
2016-09-22 001/ХТ2017/01018 Готовдоржийн Цагаанцоож Б.У С.М
2017-09-22 001/ХТ2017/01017 Готовдоржийн Цагаанцоож С.Д Г ТББ
2017-09-26 001/ХТ2017/01024 Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.Б нар В ХХК
2017-10-05 001/ХТ2017/01117 Готовдоржийн Цагаанцоож А.О Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын 16 дугаар цэцэрлэг
2017-09-15 001/ХТ2017/00966 Гүррагчаагийн Алтанчимэг К.Э Э.Ш
2017-09-21 001/ХТ2017/00997 Пунцагийн Золзаяа Б.Ш “Т Б” ХХК
Нийт: 1600 шийдвэр. ( хуудас 32 ийн 1 )