Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2020-06-11 001/ХТ2020/00290 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Б
2020-06-11 001/ХТ2020/00286 Гүррагчаа Алтанчимэг С.Р
2020-06-11 001/ХТ2020/00292 Гүррагчаа Алтанчимэг Н.Г
2020-06-11 001/ХТ2020/00289 Гүррагчаа Алтанчимэг З.Б
2020-06-11 001/ХТ2020/00288 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Л
2020-06-11 001/ХТ2020/00293 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Б
2020-06-09 001/ХТ2020/00277 Гүррагчаа Алтанчимэг Э.ХХК Д.Р
2020-06-09 001/ХТ2020/00275 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Ш М.Б
2020-06-09 001/ХТ2020/00274 Гүррагчаа Алтанчимэг ЦШ ББСБ ХХК ЭМ ХХК
2020-06-09 001/ХТ2020/00276 Гүррагчаа Алтанчимэг ЦФ ББСБ ХХК ХМЗ ХХК
2020-06-04 001/ХТ2020/00265 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.О Алтай сумын Соёлын төв
2020-06-04 001/ХТ2020/00266 Гүррагчаа Алтанчимэг С Х ХХК Ө ЗДТГ
2020-06-04 001/ХТ2020/00268 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б нар НШШГГ
2020-05-28 001/ХТ2020/00256 Гүррагчаа Алтанчимэг Ш.Б Ц.Г
2020-05-28 001/ХТ2020/00254 Гүррагчаа Алтанчимэг Л.Л ВК ББСБ ХХК, СЗХ
2020-05-28 001/ХТ2020/00255 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.С НШШГГ
2020-06-11 001/ХТ2020/00294 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Э “Э-ийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК
2020-05-28 001/ХТ2020/00247 Батсүрэнгийн Ундрах "Э..." ХХК Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020-06-04 001/ХТ2020/00259 Батсүрэнгийн Ундрах "...банк" ХХК Г.Т
2020-05-28 001/ХТ2020/00245 Батсүрэнгийн Ундрах “...банк” ХХК “Н...трейд” ХХК
2020-06-04 001/ХТ2020/00260 Батсүрэнгийн Ундрах Н.Б М.А, Г.М
2020-05-28 001/ХТ2020/00253 Пунцагийн Золзаяа Р.С Б.М
2020-05-28 001/ХТ2020/00252 Пунцагийн Золзаяа Ш.Ц МААЭШХ
2020-05-21 001/ХТ2020/00239 Пунцагийн Золзаяа Х.Э Г.Х
2020-05-14 001/ХТ2020/00220 Пунцагийн Золзаяа Д.Э ДУА дахь ШШГГ-445-р НХА д
2020-05-14 001/ХТ2020/00231 Пунцагийн Золзаяа С.Э О.Э
2020-05-08 001/ХТ2020/00213 Пунцагийн Золзаяа Ш.Д “Ш Ш”ХХК
2020-05-08 001/ХТ2020/00210 Пунцагийн Золзаяа “ССН”ББСБ ХХК Х.Г
2020-05-08 001/ХТ2020/00214 Пунцагийн Золзаяа Э.А, Д.Бнар НМХГ
2020-04-23 001/ХТ2020/00203 Пунцагийн Золзаяа “Д А Г”ХХК, “Н И”ХХК, Ц.С нар Б.Э
2020-04-23 001/ХТ2020/00204 Пунцагийн Золзаяа М.Б НШШГГ
2020-04-23 001/ХТ2020/00205 Пунцагийн Золзаяа “Х Б”ХХК “Н”ХХК, “Т Т”ХХК, Б.О, Б.Тнарт
2020-04-16 001/ХТ2020/00196 Пунцагийн Золзаяа М.М, П.О, М.Э, О.Н нар “ЖПЭ” ХХК
2020-04-16 001/ХТ2020/00194 Пунцагийн Золзаяа Г.С СДТХт
2020-04-16 001/ХТ2020/00195 Пунцагийн Золзаяа “С-И”ХХК А.М
2020-04-14 001/ХТ2020/00186 Пунцагийн Золзаяа Р.Н “Э Т Т”ХК
2020-04-14 001/ХТ2020/00182 Пунцагийн Золзаяа “М Д”ХХК Б.Б
2020-04-14 001/ХТ2020/00184 Пунцагийн Золзаяа Л.Р С.А
2020-04-14 001/ХТ2020/00183 Пунцагийн Золзаяа А.А З.Д
2019-04-09 001/ХТ2020/00167 Пунцагийн Золзаяа Б.Ч П.Ц
2020-04-09 001/ХТ2020/00169 Пунцагийн Золзаяа Б.Н Э.Б
2020-04-09 001/ХТ2020/00168 Пунцагийн Золзаяа С.Д И.Г, Д.Г
2020-04-02 001/ХТ2020/00157 Пунцагийн Золзаяа “Т” ББСБ ХХК О.Ж
2020-04-02 001/ХТ2020/00155 Пунцагийн Золзаяа Ш.Т ХААДДХК /”ҮДД”ХК/-д
2020-04-02 001/ХТ2020/00156 Пунцагийн Золзаяа Б.Х Б.Т
2020-03-26 001/ХТ2020/00141 Пунцагийн Золзаяа Т.К БӨАНДХ, Д.А
2020-03-26 001/ХТ2020/00140 Пунцагийн Золзаяа Ц.С Ю.Ч
2020-03-26 001/ХТ2020/00143 Пунцагийн Золзаяа Б.О “Ш Г”ХК
2020-03-05 001/ХТ2020/00131 Пунцагийн Золзаяа “Ж Э С”ХХК “Т Т Э Б” ХХК
2020-05-21 001/ХТ2020/00235 Гүррагчаа Алтанчимэг ЭССС ХХК О ХХК Л.Т, Т.О нар
Нийт: 5418 шийдвэр. ( хуудас 109 ийн 1 )