Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2020-01-28 001/ХТ2020/00031 Батсүрэнгийн Ундрах М.А Баянзүрх дүүргийн ..-р цэцэрлэг
2020-01-24 001/ХТ2020/00016 Батсүрэнгийн Ундрах "...банк" ХХК “...майлд” ХХК, Н.М, Л.Ж нарт
2020-02-06 001/ХТ2020/00071 Батсүрэнгийн Ундрах С.О А.Г
2020-01-28 001/ХТ2020/00033 Батсүрэнгийн Ундрах Р.Т Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020-01-23 001/ХТ2020/00007 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Б Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
2020-02-04 001/ХТ2020/00057 Батсүрэнгийн Ундрах “...тек интернэшнл” ХХК “...н удирдах газар” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар /ОНӨААТҮГ
2020-01-28 001/ХТ2020/00039 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Н И.Д
2020-01-30 001/ХТ2020/00047 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Э Д.Н
2020-02-06 001/ХТ2020/00067 Гүррагчаа Алтанчимэг Э.Э, Б.Т нар Д.Гт, Ц.Д нар
2020-02-06 001/ХТ2020/00068 Гүррагчаа Алтанчимэг ДДС ТӨХК Т ХХК
2020-01-24 001/ХТ2020/00018 Батсүрэнгийн Ундрах Л.М Г.Т
2020-02-06 001/ХТ2020/00069 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б ТАТХ
2020-02-04 001/ХТ2020/00058 Гүррагчаа Алтанчимэг КБ ХХК БШ ХХК, ЗБДС
2020-02-04 001/ХТ2020/00060 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б Д.Д
2020-02-04 001/ХТ2020/00059 Гүррагчаа Алтанчимэг А.А НШШГГ
2020-01-30 001/ХТ2020/00052 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Т НШШГГ
2020-01-30 001/ХТ2020/00050 Гүррагчаа Алтанчимэг С.Б Д.Г
2020-01-30 001/ХТ2020/00051 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.У Б.С
2020-01-28 001/ХТ2020/00038 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.А НМХГ
2020-01-28 001/ХТ2020/00037 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Б А-Э ББСБ
2020-01-24 001/ХТ2020/00022 Гүррагчаа Алтанчимэг Ч.Б Ч.Б, Б.А
2020-01-24 001/ХТ2020/00023 Гүррагчаа Алтанчимэг ХБ ХХК Ч.Т, Л.Б
2020-01-24 001/ХТ2020/00021 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.О Ш.М
2020-01-24 001/ХТ2020/00020 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Б НШШГГ
2020-01-23 001/ХТ2020/00003 Гүррагчаа Алтанчимэг Э П ХХК А ХХК
2020-01-23 001/ХТ2020/00001 Гүррагчаа Алтанчимэг С.Л Д.А, Ж.Т, Ж.М
2020-01-23 001/ХТ2020/00005 Гүррагчаа Алтанчимэг Г.Х Г.М
2020-01-23 001/ХТ2020/00004 Гүррагчаа Алтанчимэг Б ХХК , Л.Б Б И ХХК
2020-01-23 001/ХТ2020/00002 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.С А Д ХК
2019-06-18 001/ХТ2019/00962 Пунцагийн Золзаяа Д.Т “Т Б”ХХК
2019-06-25 001/ХТ2019/01004 Пунцагийн Золзаяа “Ю П Г” ХХК, “Н Я Х П” ХХК “МУ-ын Х Б”ХХК, “Т О С К”ТӨҮГ
2019-06-25 001/ХТ2019/01007 Пунцагийн Золзаяа Ч.А “Т Х Б” ХХК
2019-06-25 001/ХТ2019/01008 Пунцагийн Золзаяа “Х Т”ХХК “Ш О”ХК
2019-06-25 001/ХТ2019/01005 Пунцагийн Золзаяа “О И М”ХХК “Н Т Г”ХХК-ний “Ү Э Х”нд
2019-06-25 001/ХТ2019/01006 Пунцагийн Золзаяа Б.Б, О.З нар В.Л
2019-06-25 001/ХТ2019/01003 Пунцагийн Золзаяа “А-А”ХХК “ММС П”ХХК
2019-06-18 001/ХТ2019/00965 Пунцагийн Золзаяа Ц.Б “Ж"
2019-06-18 001/ХТ2019/00967 Пунцагийн Золзаяа “Т Б” ХХК Б.О, Т.Б, “А” ХХК, “С Д Э К”ХХК, “С-Ө”ХХК
2019-06-18 001/ХТ2019/00961 Пунцагийн Золзаяа “М Г”ХХК “Х С” ХХК
2019-06-18 001/ХТ2019/00964 Пунцагийн Золзаяа Ч.А, Н.Цнар “Э Г”ХХК, Ц.Л, Б.Э нарт
2019-06-18 001/ХТ2019/00963 Пунцагийн Золзаяа Д.Б, Л.Э нар Д.Т
2019-06-18 001/ХТ2019/00960 Пунцагийн Золзаяа Б.Н НШШГГ
2019-06-18 001/ХТ2019/00966 Пунцагийн Золзаяа “А” ББСБ ХХК “М.Ш”ХХК
2019-06-11 001/ХТ2019/00891 Пунцагийн Золзаяа Э.Ц Б.М
2019-06-11 001/ХТ2019/00891 Пунцагийн Золзаяа С.Б С.С, С.Б нарт
2019-06-11 001/ХТ2019/00890 Пунцагийн Золзаяа О.Э “Э Ү” ХХК
2019-06-11 001/ХТ2019/00900 Пунцагийн Золзаяа Ж.М М-О ХННУБТЗ
2019-06-11 001/ХТ2019/00889 Пунцагийн Золзаяа Г.М М.Х
2019-06-11 001/ХТ2019/00889 Пунцагийн Золзаяа Г.М М.Х
2019-06-04 001/ХТ2019/00848 Пунцагийн Золзаяа “Ш К”ХХК Г.Э
Нийт: 5319 шийдвэр. ( хуудас 107 ийн 3 )