Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2018-11-06 001/ХТ2018/01602 Цэндийн Амарсайхан “И Ц” ХХК-ийн “М Т И” ХХК-д
2018-11-20 001/ХТ2018/01664 Дашхүүгийн Цолмон Х С ХХК
2018-11-20 001/ХТ2018/01663 Дашхүүгийн Цолмон С Б, Г
2018-09-28 001/ХТ2018/01290 Хуушааны Эрдэнэсувд Х.Б Б
2018-09-28 001/ХТ2018/01289 Хуушааны Эрдэнэсувд А.А Т.Н
2018-09-28 001/ХТ2018/01288 Хуушааны Эрдэнэсувд Ч.Ю
2018-09-27 001/ХТ2018/01275 Хуушааны Эрдэнэсувд "К" ХХК Б.А, Д.М нар
2018-09-27 001/ХТ2018/01274 Хуушааны Эрдэнэсувд М Д.П
2018-09-25 001/ХТ2018/01248 Хуушааны Эрдэнэсувд Х.Б У.Ө
2018-09-25 001/ХТ2018/01247 Хуушааны Эрдэнэсувд Л.Д С.Г
2018-09-25 001/ХТ2018/01246 Хуушааны Эрдэнэсувд Э.Ц М
2018-11-06 001/ХТ2018/01604 Цэндийн Амарсайхан И.Б-ийн “ГТХЗНТ” ТБАГУТҮГ-т
2018-11-01 001/ХТ2018/01541 Цэндийн Амарсайхан ЦЕГ-ын ШШГЕГ-т
2018-11-01 001/ХТ2018/01543 Цэндийн Амарсайхан “Ж” ХХК-ийн “С И” ХХК-д
2018-11-01 001/ХТ2018/01542 Цэндийн Амарсайхан “ДЦС-3” ТӨХК-ийн “МФ” ХХК-д
2018-10-30 001/ХТ2018/01532 Цэндийн Амарсайхан Ц.Н ын НШШГГ- т
2018-10-30 001/ХТ2018/01534 Цэндийн Амарсайхан “Ү” ХХК-ийн “Ц Б Ө Э” ТББ
2018-10-30 001/ХТ2018/01533 Цэндийн Амарсайхан “М Б” ХХК-ийн НШШГГ т
2018-10-30 001/ХТ2018/01536 Цэндийн Амарсайхан М.Б-ын Д.Г-д
2018-10-30 001/ХТ2018/01531 Цэндийн Амарсайхан Г.Н-гийн “Х банк” ХХК, Ц.О нарт
2018-10-30 001/ХТ2018/01535 Цэндийн Амарсайхан Б.П гийн Ц.Б, Б.Б нарт
2018-10-26 001/ХТ2018/01508 Цэндийн Амарсайхан Ш.Б, Б.Д, Д.Б нарын НШШГА-нд
2018-10-26 001/ХТ2018/01508 Цэндийн Амарсайхан Ш.Б, Б.Д, Д.Б нарын НШШГА-нд
2018-10-26 001/ХТ2018/01507 Цэндийн Амарсайхан Н.Л-гийн Ц.Т -д
2018-10-26 001/ХТ2018/01506 Цэндийн Амарсайхан Л.П-ын Ж.Ц, С.Т нарт
2018-10-26 001/ХТ2018/01510 Цэндийн Амарсайхан “К банк ” ХХК-ийн Д.С-т
2018-09-21 001/ХТ2018/01226 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Б Л.О, Д.Н нар
2018-09-21 001/ХТ2018/01225 Хуушааны Эрдэнэсувд С "Л" ХХК
2018-10-26 001/ХТ2018/01509 Цэндийн Амарсайхан Д.М-гийн НШШГГ-т
2018-09-21 001/ХТ2018/01224 Хуушааны Эрдэнэсувд М.Б Т ТӨҮГ
2018-09-21 001/ХТ2018/01223 Хуушааны Эрдэнэсувд М.З, Х.А, Х.Ө, Х.Г, А.С, Б.Л, С.Х, Д.Г, М.А нар Ө эмнэлэг
2018-10-23 001/ХТ2018/01476 Цэндийн Амарсайхан Ч.О-ын Д.Д-д
2018-10-23 001/ХТ2018/01477 Цэндийн Амарсайхан “Т Ш Е” ХХК-ийн С.С-д
2018-10-23 001/ХТ2018/01478 Цэндийн Амарсайхан Б.Н-гийн ЭМЯаманд
2018-09-20 001/ХТ2018/01203 Хуушааны Эрдэнэсувд Л.О Ж.У, Б.О нар
2018-09-20 001/ХТ2018/01200 Хуушааны Эрдэнэсувд С.О Н
2018-09-20 001/ХТ2018/01198 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Б "Н" ОНӨААТҮГ
2018-09-18 001/ХТ2018/01183 Хуушааны Эрдэнэсувд Д Т
2018-09-18 001/ХТ2018/01936 Хуушааны Эрдэнэсувд "Э" ХХК Н
2018-09-18 001/ХТ2018/01181 Хуушааны Эрдэнэсувд "Ч" ХХК "С"ХХК
2018-09-14 001/ХТ2018/01170 Хуушааны Эрдэнэсувд Г.Ж Д.Ц
2018-09-14 001/ХТ2018/01169 Хуушааны Эрдэнэсувд Я.Н Ц.Г
2018-09-14 001/ХТ2018/01168 Хуушааны Эрдэнэсувд "Э" ХХК У, М.Г нар
2018-09-14 001/ХТ2018/01167 Хуушааны Эрдэнэсувд "Г" ХХК С, Н нар
2018-10-19 001/ХТ2018/001459 Цэндийн Амарсайхан “Э М” ХХК-ийн “Ш Г” ХК-д
2018-10-19 001/ХТ2018/01455 Цэндийн Амарсайхан Т.Т-ын “Э Б И” ХХК болон А.Б, Д.Б нарт
2018-10-19 001/ХТ2018/01456 Цэндийн Амарсайхан Т.Ө-ын “Э Ү” ХХК-д
2018-10-19 001/ХТ2018/01458 Цэндийн Амарсайхан М.М-ын Т.Ц, Т.Д нарт
2018-10-19 001/ХТ2018/01457 Цэндийн Амарсайхан Д.А-гийн “ЭХХТ” ТӨААТҮГ-т
2018-10-19 001/ХТ2018/01453 Цэндийн Амарсайхан “Б М И” ХХК-ийн Ховд аймгийн ЗГ-д
Нийт: 5190 шийдвэр. ( хуудас 104 ийн 25 )