Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2020-05-21 001/ХТ2020/00236 Гүррагчаа Алтанчимэг Ж.Э А.Х, Б.Э нар
2020-05-14 001/ХТ2020/00222 Гүррагчаа Алтанчимэг Т У ХХК Б К ХХК
2020-05-14 001/ХТ2020/00223 Гүррагчаа Алтанчимэг М.Г
2020-05-14 001/ХТ2020/00221 Гүррагчаа Алтанчимэг И.Б ГТХЗНТ УТҮГ
2020-06-04 001/ХТ2020/00263 Батсүрэнгийн Ундрах Г.А-н төлөөлөн нэхэмжлэл Н.Г
2020-05-08 001/ХТ2020/00216 Гүррагчаа Алтанчимэг С.Б НШШГГ
2020-05-08 001/ХТ2020/00218 Гүррагчаа Алтанчимэг Г И ХХК ИНЕГ
2020-05-08 001/ХТ2020/00217 Гүррагчаа Алтанчимэг АБ ХХК Э.Ц
2020-05-08 001/ХТ2020/00215 Гүррагчаа Алтанчимэг АБЧБ УТҮГ ИЭЧГ ХХК
2020-04-23 001/ХТ2020/00201 Гүррагчаа Алтанчимэг ЧХБ ХХК У.ХХК, Б.Г
2020-04-23 001/ХТ2020/00202 Гүррагчаа Алтанчимэг ДФ ББСБ ХХК Г.А
2020-04-16 001/ХТ2020/00193 Гүррагчаа Алтанчимэг Э.О Б Ж ХХК
2020-04-16 001/ХТ2020/00192 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.О Н.О
2020-04-14 001/ХТ2020/00176 Гүррагчаа Алтанчимэг ХЭҮК
2020-04-14 001/ХТ2020/00178 Гүррагчаа Алтанчимэг ТЗҮЭГ Н Б ХХК, Б ХХК
2020-04-14 001/ХТ2020/00179 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.Р
2020-04-09 001/ХТ2020/00171 Гүррагчаа Алтанчимэг ЧВЖ Г К ХХК
2020-04-09 001/ХТ2020/00170 Гүррагчаа Алтанчимэг Ц.Т Дорнот аймгийн УБХ
2020-04-09 001/ХТ2020/00172 Гүррагчаа Алтанчимэг БИД ББСБ ХХК П.Д
2020-04-02 001/ХТ2020/00153 Гүррагчаа Алтанчимэг ХЛ ХХК Я ХХК
2020-04-02 001/ХТ2020/00152 Гүррагчаа Алтанчимэг УБХБ ГГ ХХК, Б.А, Б.Б, Г.Ч, Б.Ж нар
2020-04-02 001/ХТ2020/00154 Гүррагчаа Алтанчимэг Ө.Л ХААИС
2020-03-26 001/ХТ2020/00137 Гүррагчаа Алтанчимэг Х.Д ХУД ... ЗД
2020-03-26 001/ХТ2020/00138 Гүррагчаа Алтанчимэг МЦХ ХК ЖМ ХХК
2020-03-26 001/ХТ2020/00139 Гүррагчаа Алтанчимэг Б.П Н.Я
2020-05-14 001/ХТ2020/00225 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Д Н.Б, Л.Н, "...кор ББСБ" ХХК
2020-05-28 001/ХТ2020/00246 Батсүрэнгийн Ундрах "..банк" ХХК Ж.Ч, Н.Д
2020-05-21 001/ХТ2020/00234 Батсүрэнгийн Ундрах Ш.Д, Д.Р Булган аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Булган аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар, “Өндөрхүр” ХХК-д
2020-05-21 001/ХТ2020/00232 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Б, Я.Ж Ш.Б
2020-05-21 001/ХТ2020/00233 Батсүрэнгийн Ундрах МҮХАҮТ ТББ “...трейд” ХХК
2020-05-08 001/ХТ2020/00207 Батсүрэнгийн Ундрах Х.О Ц.Э, Д.У
2020-05-08 001/ХТ2020/00209 Батсүрэнгийн Ундрах "...банк" ХХК Б.Б, Д.М
2020-05-08 001/ХТ2020/00208 Батсүрэнгийн Ундрах М.Б "...банк" ХХК
2020-05-14 001/ХТ2020/00224 Батсүрэнгийн Ундрах "Р..." ХК "... Си" ХХК
2020-05-14 001/ХТ2020/00226 Батсүрэнгийн Ундрах Л.Н Ж.Э
2020-04-14 001/ХТ2020/00175 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Ц П.Б
2020-04-23 001/ХТ2020/00200 Батсүрэнгийн Ундрах С.Г Монгол Солонгосын политехникийн коллеж Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар /УТҮГ/ -т
2020-04-14 001/ХТ2020/00174 Батсүрэнгийн Ундрах Б.М Н.Г
2020-04-14 001/ХТ2020/00173 Батсүрэнгийн Ундрах Р.Д Э.Б, Д.Ш
2020-04-16 001/ХТ2020/00188 Батсүрэнгийн Ундрах В.Б Х.Г
2020-04-16 001/ХТ2020/00187 Батсүрэнгийн Ундрах “...банк” ХХК Т.С, Б.Б нар
2020-04-09 001/ХТ2020/00166 Батсүрэнгийн Ундрах “...кредит ББСБ” ХХК О.Н
2020-04-09 001/ХТ2020/00158 Батсүрэнгийн Ундрах “....банк” ХХК дахь банкны эрх хүлээн авагч Д.Д, З.Г, Б.Л
2020-04-09 001/ХТ2020/00165 Батсүрэнгийн Ундрах Б.У “..фокус” ХХК
2020-04-09 001/ХТ2020/00159 Батсүрэнгийн Ундрах “... профит энд инвестмэнт ББСБ” ХХК Б.Т, Г.Э
2020-04-02 001/ХТ2020/00148 Батсүрэнгийн Ундрах Ч.М., З.Т. ИНЕГазар
2020-04-02 001/ХТ2020/00147 Батсүрэнгийн Ундрах О.Б Б.Б
2020-03-26 001/ХТ2020/00136 Батсүрэнгийн Ундрах М.О. Б.Г, "Н.." ХХК
2020-04-02 001/ХТ2020/00146 Батсүрэнгийн Ундрах Н.Н. “Н... констракшн” ХХК
2020-03-26 001/ХТ2020/000135 Батсүрэнгийн Ундрах “А” ХХК Баян-Өлгий аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
Нийт: 5418 шийдвэр. ( хуудас 109 ийн 2 )