Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2019-06-11 001/ХТ2019/00894 Цэндийн Амарсайхан Б.Э-гийн “Б цэцэрлэг” Боловсрол сургалтын байгууллага, Б.Б- нарт
2018-06-11 001/ХТ2019/00895 Цэндийн Амарсайхан Б.C-ын Ц.C-д
2018-06-11 001/ХТ2019/00887 Цэндийн Амарсайхан А.Б-, Э.Э- нарын УБТЗ-д
2019-06-25 001/ХТ2019/00996 Цэндийн Амарсайхан “Э” ХХК-ийн Б.Б-т
2017-06-25 001/ХТ2019/00994 Цэндийн Амарсайхан Б.С-ын Ц.Б-д
2019-06-25 001/ХТ2019/00995 Цэндийн Амарсайхан Л.З-гийн Ч.Б-д
2019-06-06 001/ХТ2019/00869 Цэндийн Амарсайхан С.О-ийн “ТК” ХХК-д
2019-06-25 001/ХТ2019/00992 Хуушааны Эрдэнэсувд Ш ХХК Г ХХК, М ХХК
2019-06-25 001/ХТ2019/00991 Хуушааны Эрдэнэсувд Э ХХК Н ХХК-ийн Ү
2019-06-25 001/ХТ2019/00990 Хуушааны Эрдэнэсувд Э.Ж “С” ХХК, “Х” ХХК
2019-06-06 001/ХТ2019/00867 Цэндийн Амарсайхан А.Б, З.Г, Л.Б нарын Т.О-т
2019-06-04 001/ХТ2019/00858 Цэндийн Амарсайхан Б.О-ийн “С” ХХК, “Г” ХХК, “Га” ХХК, Ц.Д, Л.Ц
2019-06-25 001/ХТ2019/00989 Хуушааны Эрдэнэсувд П.П Ж ХХК
2019-06-04 001/ХТ2019/00857 Цэндийн Амарсайхан Б.Б-ийн Т.Б-д
2019-06-20 001/ХТ2019/00982 Хуушааны Эрдэнэсувд Н ХХК А ХХК
2019-06-20 001/ХТ2019/00979 Хуушааны Эрдэнэсувд А ХХК Н.Х
2019-06-20 001/ХТ2019/00978 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Т Б.Л
2019-06-20 001/ХТ2019/00977 Хуушааны Эрдэнэсувд Ш.Ц Х ОНӨААТҮГ
2019-06-20 001/ХТ2019/00976 Хуушааны Эрдэнэсувд Т ХХК Л.Г
2019-05-24 001/ХТ2019/00768 Цэндийн Амарсайхан Ц.Э, А ХХК НШШГГ
2019-05-24 001/ХТ2019/00774 Цэндийн Амарсайхан Ц.Ц Х.Н
2019-05-24 001/ХТ2019/00769 Цэндийн Амарсайхан Т ХХК ЧС ХХК
2019-05-31 001/ХТ2019/00834 Цэндийн Амарсайхан “X” ХХК-ийн “Т” ХХК-д
2019-05-24 001/ХТ2019/00770 Цэндийн Амарсайхан СЭСК ХХК Д.Н
2019-05-31 001/ХТ2019/00836 Цэндийн Амарсайхан Х.Ү-, Ж.Д- нарын НШШГГ-т
2019-05-31 001/ХТ2019/00838 Цэндийн Амарсайхан Н.М-ын Н.Э-д
2019-05-30 001/ХТ2019/00819 Цэндийн Амарсайхан С.М-ийн Б.М-т
2019-05-30 001/ХТ2019/00818 Цэндийн Амарсайхан Н.Н-ийн Цэцэрлэг
2019-05-30 001/ХТ2019/00817 Цэндийн Амарсайхан “А-Ө” ХХК-ийн “Н-Э” ХХК-д
2019-05-23 001/ХТ2019/00761 Цэндийн Амарсайхан Ц.Ц-ын БГДЭМНДХ, БХЯ, БХТА, ЦТЭ УТҮГазарт
2019-05-23 001/ХТ2019/00760 Цэндийн Амарсайхан Х.Б-гийн НЗД-ид
2019-05-23 001/ХТ2019/00759 Цэндийн Амарсайхан А.Б-гийн Д.Ц, Н.Д нарт
2019-05-14 001/ХТ2019/00695 Цэндийн Амарсайхан Ц.Г, Р.Т нарын Ж.Б, Н.С, Д.Д нарт
2019-05-14 001/ХТ2019/00696 Цэндийн Амарсайхан Ч.У, Д.Л- нарын НШШГГ-т
2019-05-14 001/ХТ2019/00694 Цэндийн Амарсайхан Б.Б-гийн Д.Ш-д
2019-06-18 001/ХТ2019/00951 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.О Д.З
2019-06-18 001/ХТ2019/00950 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.С М.Г
2019-06-18 001/ХТ2019/00948 Хуушааны Эрдэнэсувд П.П Э ХХК
2019-06-14 001/ХТ2019/00933 Хуушааны Эрдэнэсувд М ХХК Л ХХК, О ХХК нар
2019-06-14 001/ХТ2019/00931 Хуушааны Эрдэнэсувд Х.Э, Э.А нар Т.Б
2019-06-14 001/ХТ2019/00930 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.М М ХХК
2019-06-13 001/ХТ2019/00909 Хуушааны Эрдэнэсувд Б ХХК Т СӨХ
2019-06-13 001/ХТ2019/00903 Хуушааны Эрдэнэсувд М.ХХК Р.Т
2019-06-13 001/ХТ2019/00901 Хуушааны Эрдэнэсувд А.Б С.Б
2019-06-11 001/ХТ2019/00898 Хуушааны Эрдэнэсувд Л.Б Ж.Ч
2019-06-06 001/ХТ2019/00866 Хуушааны Эрдэнэсувд В Б.Б
2019-06-04 001/ХТ2019/00855 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б К ХХК
2019-06-04 001/ХТ2019/00854 Хуушааны Эрдэнэсувд Ч ХХК “Н” ХХК, “Ш” ХХК
2019-05-31 001/ХТ2019/00822 Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Ц Ц ХХК
2019-05-31 001/ХТ2019/00821 Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Ц Б
Нийт: 5190 шийдвэр. ( хуудас 104 ийн 2 )