Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Иргэний хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2020-02-20 001/ХТ2020/00122 Пунцагийн Золзаяа Л.Г ГА-ийн ЗД, ГА-ийн ОНӨГ, ГА-ийн ЗДТГ-ын СТСХт
2020-02-20 001/ХТ2020/00124 Пунцагийн Золзаяа Ц.Э, О.Э “Д” ХХК
2020-02-06 001/ХТ2020/00076 Пунцагийн Золзаяа “Г Ф”ББСБ ХХК Ш.О, Б.Анарт
2020-02-06 001/ХТ2020/00074 Пунцагийн Золзаяа И.Б Д.Э
2020-02-04 001/ХТ2020/00062 Пунцагийн Золзаяа “П Д” ХХК А.А
2020-02-04 001/ХТ2020/00064 Пунцагийн Золзаяа Б.М Г.Б
2020-02-06 001/ХТ2020/00073 Пунцагийн Золзаяа С.С М.Т
2020-02-20 001/ХТ2020/00115 Гүррагчаа Алтанчимэг Ч.Г Г.Х
2020-02-20 001/ХТ2020/00114 Гүррагчаа Алтанчимэг СЖЭ ББСБ ХХК Д.Г
2020-02-20 001/ХТ2020/00113 Гүррагчаа Алтанчимэг ДО ББСБ ХХК Д.Я
2020-02-20 001/ХТ2020/00116 Гүррагчаа Алтанчимэг ТФ ХХК МГ ХХК
2020-02-18 001/ХТ2020/00100 Гүррагчаа Алтанчимэг ЭТТ ХК МТС ХХК
2019-01-28 001/ХТ2020/00036 Пунцагийн Золзаяа Г.М “М Э И К” ХХК
2020-01-24 001/ХТ2020/00026 Пунцагийн Золзаяа “М Э И КХХК БД-ийн ЭМТ
2020-01-24 001/ХТ2020/00024 Пунцагийн Золзаяа Б.П Б.А
2020-02-18 001/ХТ2020/00101 Гүррагчаа Алтанчимэг УБСК ХХК ДЭУ ХЗХ
2020-01-24 001/ХТ2020/00025 Пунцагийн Золзаяа “Ж” ХХК Б.М
2020-02-18 001/ХТ2020/00102 Гүррагчаа Алтанчимэг Д.Н Б.Р
2020-01-30 001/ХТ2020/00049 Пунцагийн Золзаяа Б.Т НЗД буюу УБХЗ
2020-01-30 001/ХТ2020/00048 Пунцагийн Золзаяа В В/W W/ “Г М” ХХК
2020-01-28 001/ХТ2020/00034 Пунцагийн Золзаяа У.Э “А Г” ХХК
2020-02-13 001/ХТ2020/00097 Гүррагчаа Алтанчимэг ХБ ХХК ИА ХХК, Б.А, Д.Т нар
2020-01-28 001/ХТ2020/00035 Пунцагийн Золзаяа Н.А С.А
2020-01-23 001/ХТ2020/00012 Пунцагийн Золзаяа Д.Э Х,НХЯ
2020-01-23 001/ХТ2020/00009 Пунцагийн Золзаяа Б.М ХУД-ийн ЗД
2020-02-13 001/ХТ2020/00098 Гүррагчаа Алтанчимэг Н.А ДВХ ХХК, Б.Б
2020-01-23 001/ХТ2020/00011 Пунцагийн Золзаяа “Ц Х”ХХК БЗД-ийн ЗДТГ
2020-02-11 001/ХТ2020/00083 Гүррагчаа Алтанчимэг И.Е Б.Н
2020-02-20 001/ХТ2020/000120 Батсүрэнгийн Ундрах Э.Э, Н.Н, Б.Т Г.А
2020-03-05 001/ХТ2020/00128 Батсүрэнгийн Ундрах Л.А Н.Г
2020-02-18 001/ХТ2020/00104 Батсүрэнгийн Ундрах “... цагаан” ХХК “...-Инвест” ХХК
2020-02-11 001/ХТ2020/00079 Батсүрэнгийн Ундрах Л.Д Б.Н, "...пропертиз" ХХК
2020-03-05 001/ХТ2020/00125 Батсүрэнгийн Ундрах “... банк” ХХ Б.Б, Г.А
2020-02-20 001/ХТ2020/00119 Батсүрэнгийн Ундрах “...капитал ББСБ” ХХК Т.Э
2020-02-13 001/ХТ2020/00087 Батсүрэнгийн Ундрах Д.О М...-Эрдэнэд
2020-02-18 001/ХТ2020/00105 Батсүрэнгийн Ундрах Д.А "М.." ХХК
2020-02-18 001/ХТ2020/00103 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.А П.Э
2020-02-13 001/ХТ2020/00093 Батсүрэнгийн Ундрах Ц.Т Д.Х
2020-02-13 001/ХТ2020/00092 Батсүрэнгийн Ундрах “.. аривжих” ХХК “..-Үйлс” ХХК, Дархан-Уул аймгийн Захирагчийн ажлын алба
2020-02-11 001/ХТ2020/00077 Батсүрэнгийн Ундрах Н.Э Б.У
2020-02-11 001/ХТ2020/00078 Батсүрэнгийн Ундрах С.Б Ц.Г
2020-01-30 001/ХТ2020/00042 Батсүрэнгийн Ундрах Ж.Ч Ч.Б
2020-01-23 001/ХТ2020/00006 Батсүрэнгийн Ундрах Б.Г, Б.А нар Нийслэлийн Засаг дарга
2020-02-04 001/ХТ2020/00056 Батсүрэнгийн Ундрах “..ДТҮ..” ХК “.... Би” ХХК
2020-02-06 001/ХТ2020/00066 Батсүрэнгийн Ундрах Д.Б З.Б
2020-01-30 001/ХТ2020/000043 Батсүрэнгийн Ундрах В.М "...шуудан" ХК
2020-01-24 001/ХТ2020/00017 Батсүрэнгийн Ундрах “...финанс ББСБ” ХХК “... цэнгүүн” ХХК
2020-02-13 001/ХТ2020/00088 Батсүрэнгийн Ундрах Б.А Нийслэлийн Засаг дарга
2020-01-28 001/ХТ2020/00032 Батсүрэнгийн Ундрах “...проперти” ХХК “Ж...” ХХК
2020-02-06 001/ХТ2020/00065 Батсүрэнгийн Ундрах “...банк” ХХК “...сондор” ХХК
Нийт: 5319 шийдвэр. ( хуудас 107 ийн 2 )