Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2019-05-03 189 Дамдины Ганзориг С.М 13.1.3.1.
2019-05-03 187 Дамдины Ганзориг Ц.Т 17.2.2.
2019-04-05 163 Дамдины Ганзориг Ц.Э 17.1.1., 17.3.1.
2019-03-29 152 Дамдины Ганзориг З.Т 17.3.1.
2019-03-29 151 Дамдины Ганзориг Л.А, П.Н, Б.А, Р.Ж 150.2., 17.3.1.
2019-03-27 148 Дамдины Ганзориг Т.Б 17.4.2.2.
2019-03-27 147 Дамдины Ганзориг А.О, Д.О 11.4.1., 11.6.1.
2019-03-22 138 Дамдины Ганзориг Б.Г 22.5.2.
2019-03-22 137 Дамдины Ганзориг Э.А 145.2.
2019-03-20 131 Дамдины Ганзориг Р.Г 17.3.2.2.
2019-03-13 121 Дамдины Ганзориг Р.Э, Ж.Г 22.10.1.
2019-03-06 111 Дамдины Ганзориг Ш.Б, Х.Ц 268.1., 269.1.
2019-05-03 188 Дамдины Ганзориг М.Н 12.1.4.
2019-04-05 162 Дамдины Ганзориг Ц.Л 12.1.4.
2019-03-13 120 Дамдины Ганзориг У.Э 12.1.4.
2019-03-13 119 Дамдины Ганзориг О.Б, Э.Э, Б.Э, Б.Т 12.1.2.1., 12.1.2.2., 12.1.2.6.
2019-03-06 110 Дамдины Ганзориг О.Б 12.1.4.
2019-03-06 109 Дамдины Ганзориг Д.С 11.6.1.
2019-02-27 97 Дамдины Ганзориг Г.Б, Д.Б, Ч.У Х нар 17.3.2.2.
2019-02-27 96 Дамдины Ганзориг Д.Б 17.1.2.1.
2019-02-22 87 Дамдины Ганзориг Ө.Т 11.6.1.
2019-02-22 86 Дамдины Ганзориг Н.З 17.1.2.1.
2019-02-20 78 Дамдины Ганзориг Д.Б 10.1.1
2019-02-20 77 Дамдины Ганзориг З.О 10.1.1
2019-02-15 74 Дамдины Ганзориг Ч.А 17.1.1.
2019-02-15 73 Дамдины Ганзориг Б.Ц 17.1.3.1.
2019-02-13 64 Дамдины Ганзориг Ж.Б, А.Т, Т.Т, Ө.Ж, С.А 145.2., 21.2.1.
2019-02-13 63 Дамдины Ганзориг Д.А 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019-02-13 62 Дамдины Ганзориг Б.У 11.6.1.
2019-01-25 55 Дамдины Ганзориг Ш.О, О.Н 15.1.3.
2019-01-25 54 Дамдины Ганзориг Б.Б, Т.Б 091.1., 11.6.1.
2019-01-25 53 Дамдины Ганзориг Б.С 11.5.1.
2019-01-23 44 Дамдины Ганзориг Ч.Э, Б.Т, О.Б, Э.Э, Б.А 20.7.1.
2019-01-23 43 Дамдины Ганзориг Б.Э 17.2.1.
2019-01-18 33 Дамдины Ганзориг Д.Б 17.3.3.1.
2019-01-18 32 Дамдины Ганзориг Б.Г 17.1.2.1.
2019-01-16 28 Дамдины Ганзориг У.Ө 17.1.2.1.
2019-01-16 27 Дамдины Ганзориг П.Б 11.6.2.
2019-01-16 26 Дамдины Ганзориг Х.Г 12.1.1.
2019-01-11 19 Дамдины Ганзориг С.Л 11.1.1
2019-01-09 13 Дамдины Ганзориг С.Х 11.6.1.
2019-01-09 12 Дамдины Ганзориг Н.Г 11.6.1.
2019-01-23 41 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 11.4.1.
2019-01-23 40 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Л 11.1.1
2019-01-18 35 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Г, А.Б, П.Э 27.9.1., 27.10.4.2.
2019-01-18 34 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Н 11.1.1
2019-01-16 29 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.М, Э.Э, Г.Ө 16.1.1., 17.2.2.
2019-01-11 17 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Д 17.1.2.1.
2019-01-09 5 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 11.6.1.
2019-01-09 5 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн З.З 11.4.1.
Нийт: 1165 шийдвэр. ( хуудас 24 ийн 1 )