Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2020-01-22 48 Болдын Амарбаясгалан С.Э, Г.Г 10.6.
2020-01-29 65 Болдын Амарбаясгалан М.А 10.6.
2020-02-05 68 Болдын Амарбаясгалан Д.Ж 11.6.1.
2020-01-22 46 Болдын Амарбаясгалан Н.Э 11.6.2.
2020-01-27 57 Болдын Амарбаясгалан Ц.Ч 17.2.2.
2020-01-27 58 Болдын Амарбаясгалан Б.Б 11.6.1.
2020-01-22 47 Болдын Амарбаясгалан Ө.Г 17.1.2.1.
2019-01-08 27 Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Н.Н нар 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4.
2020-01-08 25 Батаагийн Батцэрэн С.Ө 11.6.1., 12.1.1.
2019-12-26 11 Батаагийн Батцэрэн Ц.Ү 12.1.4.
2019-12-26 10 Батаагийн Батцэрэн М.Э, Э.Л нар 12.1.2.1., 12.5.1.
2019-12-25 4 Батаагийн Батцэрэн ЮЖ 15.1.2.
2019-12-25 3 Батаагийн Батцэрэн Б.Т, Б.Т, Ч.П нарын 12 хүн 145.2., 11.1.2.4., 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.2.2., 10.1.2
2019-12-18 669 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г 11.6.1.
2019-12-18 668 Чагдаагийн Хосбаяр Б.З 27.10.1.
2019-12-16 660 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.М 12.1.4.
2019-12-16 659 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Г 10.2.
2019-12-16 658 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ц 11.6.1.
2019-12-13 652 Чагдаагийн Хосбаяр М.Э 24.2.1.
2019-12-13 651 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 20.10.1.
2019-12-13 650 Чагдаагийн Хосбаяр М.Ж 12.1.4.
2019-12-13 649 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Н, Б.Х 22.4.4.
2019-12-18 671 Батаагийн Батцэрэн Г.Г, Г.Г 17.1.2.1.
2019-12-18 670 Батаагийн Батцэрэн Г.Б, Ц.Н нар 17.12.2.
2019-12-16 657 Батаагийн Батцэрэн Д.Б 17.8.1.
2019-11-16 656 Батаагийн Батцэрэн Х.О 17.1.2.1.
2019-12-13 644 Батаагийн Батцэрэн Т.М 17.1.1., 17.3.1.
2019-12-13 643 Батаагийн Батцэрэн С.Г 11.1.2.1., 11.1.2.4., 11.7.1.1., 17.3.1.
2019-12-13 642 Батаагийн Батцэрэн Д.У 11.1.2.4.
2019-12-04 641 Батаагийн Батцэрэн Д.Д 11.6.2., 12.1.4.
2019-12-02 627 Батаагийн Батцэрэн М.Н 27.10.3.
2019-12-02 626 Батаагийн Батцэрэн Б.Н, Д.М нар 17.1.2.1.
2019-12-02 625 Батаагийн Батцэрэн Д.Д.Д.Э 11.6.1.
2019-11-25 603 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 17.1.2.4.
2019-12-04 632 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Б 11.7.2.1.
2019-12-04 630 Чагдаагийн Хосбаяр Э.Т 11.6.2., 11.7.1.1.
2019-11-29 612 Чагдаагийн Хосбаяр Т.П 17.3.3.1.
2019-11-29 610 Чагдаагийн Хосбаяр Т.Б 11.4.1.
2019-11-25 608 Чагдаагийн Хосбаяр О.Д 27.10.3.
2019-11-25 601 Батаагийн Батцэрэн Д.Ш 17.3.2.2.
2019-11-25 600 Батаагийн Батцэрэн Г.Г, О.Б, Т.Б, Д.Б, Т.Д нарт 145.2., 17.12.1.
2019-12-26 15 Дамдины Ганзориг Б.Б 11.6.1.
2020-01-15 41 Дамдины Ганзориг Х.Е 11.1.1
2020-01-15 40 Дамдины Ганзориг С.Ш 11.1.1
2020-01-13 33 Дамдины Ганзориг Б.Х 11.1.1
2020-01-13 32 Дамдины Ганзориг Г.А 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2019-01-08 23 Дамдины Ганзориг Ц.Б, Э.Э, У.Б, Ц.Э 18.5.3., 20.7.1., 20.7.2.
2020-01-08 22 Дамдины Ганзориг Ж.Б 24.6.1.
2019-12-26 14 Дамдины Ганзориг Б.Т 11.4.1.
2019-12-25 5 Дамдины Ганзориг Ц.М, Ц.М 17.3.2.2.
Нийт: 1742 шийдвэр. ( хуудас 35 ийн 1 )