Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2020-06-08 290 Болдын Амарбаясгалан Г.Н, У.Ж, Д.С, Б.Б 11.1.1, 11.6.2.
2020-06-08 289 Болдын Амарбаясгалан Г.Д, Н.Т 20.7.1.
2020-06-08 288 Болдын Амарбаясгалан Б.М, Э.Б, Т.О, О.Б 17.3.2.2.
2020-06-19 326 Болдын Амарбаясгалан Б.Б, Д.Б 17.3.2.2.
2020-06-15 308 Болдын Амарбаясгалан Э.Э 12.1.4.
2020-06-12 305 Болдын Амарбаясгалан Б.Г, С.Э, Ц.Т 22.1.1.
2020-06-29 365 Болдын Амарбаясгалан Б.Т, Б.Ё, Г.Н 17.12.1.
2020-06-29 364 Болдын Амарбаясгалан Д.С, Э.А, Б.Г, Б.Ш, Н.А 17.12.2.
2020-06-26 351 Болдын Амарбаясгалан Н.З 27.10.1.
2020-06-26 350 Болдын Амарбаясгалан Б.Г 27.10.4.2.
2020-06-22 347 Болдын Амарбаясгалан А.О, Ч.М 18.5.1.
2020-06-26 352 Болдын Амарбаясгалан А.Б 27.10.3.
2020-06-22 345 Болдын Амарбаясгалан М.М 11.6.1.
2020-06-26 354 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Х.Н, Ш.Н, Д.Ш нар 126.2.1.
2020-06-26 353 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Д.А 145.2.
2020-06-15 310 Болдын Амарбаясгалан Ж.Х 27.10.2.3.
2020-06-15 309 Болдын Амарбаясгалан Ц.И 11.1.1
2020-06-15 307 Болдын Амарбаясгалан Д.М, Б.А, М.Б, М.Ж, М.Б, С.М 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2020-06-12 306 Болдын Амарбаясгалан З.Т 17.1.2.4.
2020-06-22 337 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Б.Х 099.1.
2020-06-22 336 Содномдаржаагийн Батдэлгэр Г.Б, Ж.У 263.1.
2020-06-02 250/б Чагдаагийн Хосбаяр Б.Э 17.3.2.2.
2020-05-18 250 Чагдаагийн Хосбаяр Б.У, Б.Х, Ё.Ц, С.Б, Н.М, С.Т нар 17.3.2.2.
2020-06-02 279 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.О, Б.Ү, Р.Б нар 263.2.
2020-06-02 282 Чагдаагийн Хосбаяр Б.О 10.1.1
2020-05-25 264 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.Б 17.3.1.
2020-05-25 263 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.М 27.10.3.
2020-05-25 260 Чагдаагийн Хосбаяр Б.С 11.6.1.
2020-05-18 249 Чагдаагийн Хосбаяр Ш.Д 11.6.1.
2020-05-18 332 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 17.1.2.1., 17.3.1.
2020-05-11 233 Чагдаагийн Хосбаяр С.Г 11.6.1.
2020-05-11 232 Чагдаагийн Хосбаяр З.Г, Э.Ш 17.1.2.1.
2020-05-11 231 Чагдаагийн Хосбаяр Р.Г 17.3.2.2.
2020-03-25 143 Чагдаагийн Хосбаяр Б.А 20.7.1.
2020-05-11 230 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г 17.4.1.
2020-05-04 215 Чагдаагийн Хосбаяр З.Д 24.6.1.
2020-06-02 272 Болдын Амарбаясгалан Д.О, П.О 11.6.1.
2020-06-02 270 Болдын Амарбаясгалан Т.Н, Ж.Н 17.2.2.
2020-05-11 228 Батаагийн Батцэрэн Б.А 17.3.1.
2020-05-04 212 Батаагийн Батцэрэн Я.У 11.4.2.1., 11.4.2.3., 11.6.2., 11.7.1.1., 11.7.1.2., 10.1.2.1., 10.1.2.4., 10.1.
2020-05-25 266 Болдын Амарбаясгалан М.М 10.1.2.1., 10.1.2.7., 10.1.2.8.
2020-05-25 267 Болдын Амарбаясгалан Б.А 27.10.3.
2020-05-11 235 Болдын Амарбаясгалан С.А 18.5.3., 20.7.2.
2020-05-04 213 Батаагийн Батцэрэн Б.Х, Б.А 12.1.1., 17.1.2.1., 21.5.1.
2020-05-04 211 Батаагийн Батцэрэн Н.О 11.6.1.
2020-04-27 207 Батаагийн Батцэрэн Д.Г 12.1.1.
2020-04-27 206 Батаагийн Батцэрэн О.Х 12.1.3.
2020-04-27 205 Батаагийн Батцэрэн Д.Т 17.5.1.
2020-04-20 187 Батаагийн Батцэрэн Э.О 18.5.3., 20.7.1.
2020-04-20 186 Батаагийн Батцэрэн Н.Б 20.7.1.
Нийт: 1977 шийдвэр. ( хуудас 40 ийн 1 )