Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2019-01-18 32 Дамдины Ганзориг Б.Г 17.1.2.1.
2019-01-16 28 Дамдины Ганзориг У.Ө 17.1.2.1.
2019-01-16 27 Дамдины Ганзориг П.Б 11.6.2.
2019-01-16 26 Дамдины Ганзориг Х.Г 12.1.1.
2019-01-11 19 Дамдины Ганзориг С.Л 11.1.1
2019-01-09 13 Дамдины Ганзориг С.Х 11.6.1.
2019-01-09 12 Дамдины Ганзориг Н.Г 11.6.1.
2019-01-23 41 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 11.4.1.
2019-01-23 40 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Л 11.1.1
2019-01-18 35 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Г, А.Б, П.Э 27.9.1., 27.10.4.2.
2019-01-18 34 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Н 11.1.1
2019-01-16 29 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.М, Э.Э, Г.Ө 16.1.1., 17.2.2.
2019-01-11 17 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Д 17.1.2.1.
2019-01-09 6 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б 11.6.1.
2019-01-09 5 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн З.З 11.4.1.
2019-04-05 157 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г /eruu/view?id=1427
2019-03-29 150 Чагдаагийн Хосбаяр Х.Т, Ц.А, Г.М, Б.Н, Э.Б, Н.Б, Э.Э 11.6.2., 17.2.2., 17.2.3.2., 10.1.1
2019-03-29 149 Чагдаагийн Хосбаяр Л.Л 10.1.1
2019-03-27 142 Чагдаагийн Хосбаяр С.С, Т.Б, М.Н 096.1., 11.6.2., 17.2.1., 17.2.2.
2019-03-27 141 Чагдаагийн Хосбаяр Л.С 11.6.1.
2019-03-22 133 Чагдаагийн Хосбаяр А.Д 11.6.1., 20.7.1.
2019-03-22 132 Чагдаагийн Хосбаяр М.Б 17.2.1.
2019-03-20 128 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Б 12.1.4.
2019-03-20 127 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 11.1.1
2019-03-13 118 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г 11.6.1.
2019-03-13 117 Чагдаагийн Хосбаяр А.М 17.4.2.1.
2019-03-13 116 Чагдаагийн Хосбаяр Ө.Б 17.1.2.1.
2019-03-06 108 Чагдаагийн Хосбаяр О.Т 17.3.2.2., 21.7.1.
2019-03-06 107 Чагдаагийн Хосбаяр Д.М, Ч.Д 10.1.2
2019-03-17 106 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Ж 27.10.2.1., 27.10.2.3.
2019-03-01 102 Чагдаагийн Хосбаяр Г.П 12.1.4.
2019-03-01 101 Чагдаагийн Хосбаяр Р.Х, Б.Б 11.1.1, 11.6.1.
2019-03-01 100 Чагдаагийн Хосбаяр Ц.А 233.2.
2019-02-27 95 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б 17.12.1.
2019-02-27 94 Чагдаагийн Хосбаяр М.Д 11.6.1.
2019-02-22 91 Чагдаагийн Хосбаяр З.Б, М.Б 263.2.
2019-02-22 90 Чагдаагийн Хосбаяр Т.Б, Ц. Г, Б.С 17.3.1.
2019-02-20 76 Чагдаагийн Хосбаяр Д.А, Д.А 11.6.1., 20.16.1.
2019-02-20 75 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Т.З 145.2.
2019-02-15 70 Чагдаагийн Хосбаяр "Х" ХХК болон Г.Х 24.2.3.
2019-02-15 69 Чагдаагийн Хосбаяр А.У 17.3.2.2.
2019-02-13 67 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.Д 12.1.4.
2019-02-13 66 Чагдаагийн Хосбаяр Г.Т 27.10.4.
2019-02-13 65 Чагдаагийн Хосбаяр А.А 11.3.1
2019-01-25 52 Чагдаагийн Хосбаяр Д.М 17.3.2.2.
2019-01-25 51 Чагдаагийн Хосбаяр М.Л 21.1.1., 21.2.1.
2019-01-23 47 Чагдаагийн Хосбаяр Д.З 10.1.1
2019-01-23 46 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Н 22.1.1.
2019-01-23 45 Чагдаагийн Хосбаяр Н.А 10.1
2019-01-16 25 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.Н, Г.Т. Б:М 11.6.1., 11.3.1
Нийт: 1430 шийдвэр. ( хуудас 29 ийн 7 )