Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2019-09-09 367 Батаагийн Батцэрэн Э.Н 16.8.1.
2019-09-17 406 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Р 11.1.2.4.
2019-09-16 394 Чагдаагийн Хосбаяр Б.М /eruu/view?id=1774
2019-09-13 387 Чагдаагийн Хосбаяр О.Б, Х.Ү, З.Б, Т.Б, Х.Б 17.1.2.1.
2019-09-13 386 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Б.Б 20.7.1.
2019-09-09 372 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Б.Т 17.12.1., 17.12.2.
2019-09-09 371 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Э, Э.Д 20.7.1.
2019-09-09 370 Чагдаагийн Хосбаяр С.Б 10.1
2019-09-09 378 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Г 11.6.1.
2019-09-16 396 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.И, О.Э 17.4.1.
2019-09-09 373 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Э 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019-09-13 382 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Н, Э.З нар 17.1.1.
2019-09-09 379 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Г 10.1.2
2019-09-13 380 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.М 10.1.1
2019-05-10 203 Батаагийн Батцэрэн Д.М 20.7.2.
2019-04-05 161 Батаагийн Батцэрэн Х.Б 12.1.4.
2019-04-05 160 Батаагийн Батцэрэн Л.Т 12.1.2.1.
2019-03-29 154 Батаагийн Батцэрэн Н.Г 11.1.2.1.
2019-03-29 153 Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 17.1.1., 18.5.1., 19.14.2.1.
2019-03-27 146 Батаагийн Батцэрэн Ш.Т 12.1.1.
2019-03-27 145 Батаагийн Батцэрэн Г.Г 11.6.2.
2018-03-03 140 Батаагийн Батцэрэн Ч.Х 21.7.1.
2019-03-22 139 Батаагийн Батцэрэн Ч.Г 17.1.1.
2019-03-20 124 Батаагийн Батцэрэн С.А, Л.Д 22.4.2., 22.5.1.
2019-03-13 115 Батаагийн Батцэрэн З.Ц, Г.Т, Б.Т, Л.П нар 11.6.1., 12.1.2.2., 13.3.2.2., 17.1.2.1., 17.2.3.2., 10.1.1, 10.1.4., 10.11.
2019-03-13 114 Батаагийн Батцэрэн С.О 11.6.1.
2019-03-06 113 Батаагийн Батцэрэн С.Г 11.6.2.
2019-03-06 112 Батаагийн Батцэрэн Ё.Х, Н.М, Б.З Б.Н, Б.Н нар 20.7.1.
2019-02-27 99 Батаагийн Батцэрэн Н.Э 12.1.4.
2019-02-27 98 Батаагийн Батцэрэн Л.И 15.1.3.
2019-02-22 89 Батаагийн Батцэрэн С.Х 17.8.1.
2019-02-22 88 Батаагийн Батцэрэн О.Э 11.7.2.1., 12.1.4.
2019-02-20 80 Батаагийн Батцэрэн А.Э 27.10.2.3.
2019-02-20 79 Батаагийн Батцэрэн Т.Г 11.6.1.
2019-02-14 72 Батаагийн Батцэрэн Б.Н 11.6.1.
2019-02-15 71 Батаагийн Батцэрэн Г.С, Ч.Б, Ч.Б 11.6.2.
2019-02-13 58 Батаагийн Батцэрэн С.П 12.1.1.
2019-02-13 57 Батаагийн Батцэрэн П.О 17.4.2.1., 17.4.2.2.
2019-01-25 56 Батаагийн Батцэрэн Э.А 10.1.3., 10.1.4., 10.11.
2019-01-23 48 Батаагийн Батцэрэн Н.Б 11.6.1.
2019-01-18 39 Батаагийн Батцэрэн Т.Г 11.1.1
2019-01-18 38 Батаагийн Батцэрэн М.Б, Б.М 11.6.1.
2018-01-18 37 Батаагийн Батцэрэн М.О, Б.Б 11.6.1.
2018-01-18 36 Батаагийн Батцэрэн Н.М 11.1.2.4., 11.6.1.
2019-01-16 31 Батаагийн Батцэрэн Б.У 11.1.1
2019-01-16 30 Батаагийн Батцэрэн Б.Д 17.4.2.2.
2019-01-10 22 Батаагийн Батцэрэн П.Г 12.1.3.
2019-01-11 21 Батаагийн Батцэрэн Д.Г 096.1.
2019-01-07 7 Батаагийн Батцэрэн И.П 12.1.1., 15.2.2.2., 17.5.1.
2019-06-26 354 Батаагийн Батцэрэн Б.О 11.6.1.
Нийт: 1742 шийдвэр. ( хуудас 35 ийн 7 )