Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2019-09-13 381 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Ш, Н.Х нар 23.5.2.
2019-09-09 377 Дамдины Ганзориг Г.Б 11.4.1., 12.1.2.1.
2019-09-23 419 Батаагийн Батцэрэн Ц.Г, Б.А 17.1.2.1., 17.2.3.2.
2019-09-09 376 Дамдины Ганзориг Н.Э 11.1.2.1.
2019-09-23 418 Батаагийн Батцэрэн Б.Т 11.6.2.
2019-09-23 424 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Э, В.О, С.Э, Х.Д, Б.И нар 17.1.1., 17.1.2.1., 17.2.2.
2019-09-17 414 Батаагийн Батцэрэн Ш.О 12.1.2.4.
2019-09-17 413 Батаагийн Батцэрэн Ж.М 11.1.1
2019-09-17 412 Батаагийн Батцэрэн Б.У 17.1.2.1.
2019-09-16 399 Батаагийн Батцэрэн Ш.Г 10.1.2
2019-09-16 398 Батаагийн Батцэрэн П.Х 17.5.1.
2019-09-13 391 Батаагийн Батцэрэн О.А 10.1.1
2019-09-13 390 Батаагийн Батцэрэн Ш.Б, Ж.Э, Ш.О 17.3.2.2.
2019-09-13 389 Батаагийн Батцэрэн М.А, М.Э, О.О, О.О, Д.Н, Б.Б 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019-09-09 369 Батаагийн Батцэрэн Ш.А 17.1.2.4., 17.12.1.
2019-09-09 368 Батаагийн Батцэрэн Э.Б, Н.М нар 145.2.
2019-09-09 367 Батаагийн Батцэрэн Э.Н 16.8.1.
2019-09-17 406 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Р 11.1.2.4.
2019-09-16 394 Чагдаагийн Хосбаяр Б.М /eruu/view?id=1774
2019-09-13 387 Чагдаагийн Хосбаяр О.Б, Х.Ү, З.Б, Т.Б, Х.Б 17.1.2.1.
2019-09-13 386 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Б.Б 20.7.1.
2019-09-09 372 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Б, Б.Т 17.12.1., 17.12.2.
2019-09-09 371 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Э, Э.Д 20.7.1.
2019-09-09 370 Чагдаагийн Хосбаяр С.Б 10.1
2019-09-09 378 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Г 11.6.1.
2019-09-16 396 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.И, О.Э 17.4.1.
2019-09-09 373 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Э 17.1.2.1., 17.1.2.4.
2019-09-13 382 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Н, Э.З нар 17.1.1.
2019-09-09 379 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Г 10.1.2
2019-09-13 380 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.М 10.1.1
2019-05-10 203 Батаагийн Батцэрэн Д.М 20.7.2.
2019-04-05 161 Батаагийн Батцэрэн Х.Б 12.1.4.
2019-04-05 160 Батаагийн Батцэрэн Л.Т 12.1.2.1.
2019-03-29 154 Батаагийн Батцэрэн Н.Г 11.1.2.1.
2019-03-29 153 Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 17.1.1., 18.5.1., 19.14.2.1.
2019-03-27 146 Батаагийн Батцэрэн Ш.Т 12.1.1.
2019-03-27 145 Батаагийн Батцэрэн Г.Г 11.6.2.
2018-03-03 140 Батаагийн Батцэрэн Ч.Х 21.7.1.
2019-03-22 139 Батаагийн Батцэрэн Ч.Г 17.1.1.
2019-03-20 124 Батаагийн Батцэрэн С.А, Л.Д 22.4.2., 22.5.1.
2019-03-13 115 Батаагийн Батцэрэн З.Ц, Г.Т, Б.Т, Л.П нар 11.6.1., 12.1.2.2., 13.3.2.2., 17.1.2.1., 17.2.3.2., 10.1.1, 10.1.4., 10.11.
2019-03-13 114 Батаагийн Батцэрэн С.О 11.6.1.
2019-03-06 113 Батаагийн Батцэрэн С.Г 11.6.2.
2019-03-06 112 Батаагийн Батцэрэн Ё.Х, Н.М, Б.З Б.Н, Б.Н нар 20.7.1.
2019-02-27 99 Батаагийн Батцэрэн Н.Э 12.1.4.
2019-02-27 98 Батаагийн Батцэрэн Л.И 15.1.3.
2019-02-22 89 Батаагийн Батцэрэн С.Х 17.8.1.
2019-02-22 88 Батаагийн Батцэрэн О.Э 11.7.2.1., 12.1.4.
2019-02-20 80 Батаагийн Батцэрэн А.Э 27.10.2.3.
2019-02-20 79 Батаагийн Батцэрэн Т.Г 11.6.1.
Нийт: 1560 шийдвэр. ( хуудас 32 ийн 3 )