Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2019-12-26 19 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Х 11.4.1.
2020-01-13 34 Дамдины Ганзориг Г.Б, Д.Б, Ч.У, Х 17.3.2.2.
2019-12-26 18 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.А 17.1.2.1.
2019-12-25 2 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Г 11.4.1.
2019-12-25 1 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Э 27.10.2.3.
2020-03-02 126 Болдын Амарбаясгалан Б.М 12.1.4.
2019-12-02 624 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.Г 27.10.3.
2019-12-02 623 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Э 12.1.4.
2019-12-02 622 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Б 27.10.3.
2019-11-29 617 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Ц 27.10.2.1., 27.11.1.
2019-11-29 616 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Х 20.7.1.
2019-11-29 615 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.И 106.2.
2019-11-25 599 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Т 17.3.1.
2019-11-25 598 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ш.М 17.1.2.1.
2019-11-25 597 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Х, Д.П нар 11.6.1.
2019-11-20 594 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Б-, Д.С-, Б.М-, М.Г-, Д.Ш-, Г.Т-, Ц.О-, З.Н-,Т.Б-, Г.Х- нар 145.2., 151.1., 11.6.1., 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4., 17.12.1.
2019-11-18 588 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Э, Ц.Б, Г.Э нар 269.1., 22.4.4.
2019-11-18 585 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Б /eruu/view?id=2105
2019-05-03 191 Батаагийн Батцэрэн Г.Г 11.1.1
2019-04-12 168 Батаагийн Батцэрэн Д.А 10.1
2019-04-12 167 Батаагийн Батцэрэн Ж.Ц 11.6.1., 13.6.1.
2020-02-17 105 Болдын Амарбаясгалан Ц.О 10.1.1
2020-02-12 88 Болдын Амарбаясгалан Н.А 24.6.1.
2019-01-18 36 Батаагийн Батцэрэн Н.М 11.1.2.4., 11.6.1.
2020-02-12 87 Болдын Амарбаясгалан Д.Б 11.6.1., 11.6.2., 27.10.2.3.
2020-02-17 106 Болдын Амарбаясгалан Б.Ш, Г.Г, Ц.Э 11.1.1, 11.4.1., 11.6.2.
2020-02-05 67 Болдын Амарбаясгалан Ж.Г, Г.Б 10.1.2.1., 10.1.2.11.
2019-11-25 602 Батаагийн Батцэрэн С.Б 27.10.2.4.
2019-12-04 640 Батаагийн Батцэрэн Ч.У 11.6.1.
2019-11-20 596 Батаагийн Батцэрэн Ү.Д 17.1.3.1.
2019-05-31 235 Батаагийн Батцэрэн Ц.Т 17.1.2.1.
2020-02-12 85 Болдын Амарбаясгалан Д.Ш 11.6.1.
2020-02-12 86 Болдын Амарбаясгалан Ц.Н 11.6.1.
2020-01-22 48 Болдын Амарбаясгалан С.Э, Г.Г 10.6.
2020-01-29 65 Болдын Амарбаясгалан М.А 10.6.
2020-02-05 68 Болдын Амарбаясгалан Д.Ж 11.6.1.
2020-01-22 46 Болдын Амарбаясгалан Н.Э 11.6.2.
2020-01-27 57 Болдын Амарбаясгалан Ц.Ч 17.2.2.
2020-01-27 58 Болдын Амарбаясгалан Б.Б 11.6.1.
2020-01-22 47 Болдын Амарбаясгалан Ө.Г 17.1.2.1.
2020-01-08 27 Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Н.Н нар 17.1.2.1., 17.1.2.3., 17.1.2.4.
2020-01-08 25 Батаагийн Батцэрэн С.Ө 11.6.1., 12.1.1.
2019-12-26 11 Батаагийн Батцэрэн Ц.Ү 12.1.4.
2019-12-26 10 Батаагийн Батцэрэн М.Э, Э.Л нар 12.1.2.1., 12.5.1.
2019-12-25 4 Батаагийн Батцэрэн ЮЖ 15.1.2.
2019-12-25 3 Батаагийн Батцэрэн Б.Т, Б.Т, Ч.П нарын 12 хүн 145.2., 11.1.2.4., 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.2.2., 10.1.2
2019-12-18 669 Чагдаагийн Хосбаяр Б.Г 11.6.1.
2019-12-18 668 Чагдаагийн Хосбаяр Б.З 27.10.1.
2019-12-16 660 Чагдаагийн Хосбаяр Ч.М 12.1.4.
2019-12-16 659 Чагдаагийн Хосбаяр Ж.Г 10.2.
Нийт: 1861 шийдвэр. ( хуудас 38 ийн 3 )