Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2019-03-03 190 Батаагийн Батцэрэн Г.З 17.1.2.1., 17.2.2., 17.3.1.
2018-04-24 182 Батаагийн Батцэрэн Н.О 11.4.1.
2019-04-24 181 Батаагийн Батцэрэн М.Г 11.1.1
2018-04-19 180 Батаагийн Батцэрэн Б.Б, У.Г, М.Ч, О.О, Б.Б, Г.Ш, З.Х, О.Д, Б.С, Б.Б, У.С, М.Н 145.2., 17.1.2.1., 17.1.2.4., 17.1.3.1.
2019-04-19 178 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 11.6.1.
2018-04-12 167 Батаагийн Батцэрэн Ж.Ц 11.6.1., 13.6.1.
2019-04-12 166 Батаагийн Батцэрэн Н.А 27.10.1.
2019-05-03 184 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Б 17.7.1.
2019-02-15 68 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.У 17.3.1.
2019-06-28 362 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Р.Е, Б.Т, К.А, Ж.М 17.1.2.4.
2019-06-26 351 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Г, Ц.С, Б.А, Ч.Б, М.Э 17.12.1., 17.12.2.
2019-06-26 349 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Э 11.1.1
2019-06-26 348 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 11.1.1
2019-06-21 340 Дамдины Ганзориг Г.А 17.3.3.1.
2019-06-26 347 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Г 11.1.1
2019-06-21 334 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Н 11.6.1., 17.8.1.
2019-06-21 341 Дамдины Ганзориг Г.Б 11.6.1.
2019-06-21 333 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Л.Ч 11.6.1.
2019-06-26 357 Дамдины Ганзориг Д.Ж 27.10.3., 27.11.1.
2019-06-21 332 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Г, Ж.Г 11.6.1.
2019-06-26 358 Дамдины Ганзориг А.М, Д.Э 11.1.2.1.
2019-06-28 360 Дамдины Ганзориг Г.В 10.2.
2019-06-26 359 Дамдины Ганзориг Ж.Г 10.2.
2019-06-21 342 Дамдины Ганзориг Ч.М 11.3.1
2019-06-19 312 Дамдины Ганзориг Э.М 11.1.2.4.
2019-06-19 313 Дамдины Ганзориг П.У 147.1., 17.1.1., 27.10.2.2.
2019-06-14 306 Дамдины Ганзориг Г.Б, Ч.Б 20.7.1.
2019-06-12 295 Дамдины Ганзориг Т.Л 215.3.
2019-06-21 339 Дамдины Ганзориг Т.Н 10.1.1
2019-06-12 297 Дамдины Ганзориг П.М 11.6.1.
2019-06-19 314 Дамдины Ганзориг Б.М , Э.Б , О.Б , Т.О 17.3.2.2.
2019-06-14 298 Дамдины Ганзориг С.Д 20.7.1.
2019-06-07 272 Дамдины Ганзориг Б.Б , Р.Х , О.И , Н.Б , Б.Э 145.2., 145.4.
2019-06-07 269 Дамдины Ганзориг Д.Э 17.2.2.
2019-06-07 270 Дамдины Ганзориг Ж.Б , А.Т , Т.Т, Ө.Ж , С.А 145.2., 21.2.1.
2019-06-05 255 Дамдины Ганзориг Э.Б 145.2.
2019-06-05 256 Дамдины Ганзориг Л.Б , Б.Б , Б.Э , М.Д , Б.Л 23.1.1
2019-06-21 331 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.М 17.1.3.1.
2019-06-19 325 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Д 27.10.1.
2019-06-19 324 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Б 27.10.2.3.
2019-06-19 323 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А 27.10.1.
2019-06-19 322 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.А 27.10.4.2.
2019-06-19 321 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.А 17.3.2.2.
2019-06-05 254 Дамдины Ганзориг Д.Т, Г.Х 17.1.1.
2019-06-05 253 Дамдины Ганзориг Г.Э, Б.М 27.10.4.2.
2019-05-31 241 Дамдины Ганзориг Д.Э, А.Г, П.Б, Ц.Д, 263.2.
2019-05-31 240 Дамдины Ганзориг Б.М 17.1.2.1.
2019-05-31 238 Дамдины Ганзориг Б.Б, Б.Е, Ж.У, Э.М 11.6.1., 11.6.2., 20.16.1.
2019-05-24 233 Дамдины Ганзориг Т.Б 23.1.1, 27.10.2.1., 27.11.1.
2019-01-09 9 Батаагийн Батцэрэн Н.Б 11.6.1.
Нийт: 1430 шийдвэр. ( хуудас 29 ийн 3 )