Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2019-09-30 444 Дамдины Ганзориг Б.Б, Б.Г 11.6.1.
2019-10-07 471 Дамдины Ганзориг С.П 12.1.1.
2019-09-30 438 Батаагийн Батцэрэн Б.А 27.10.3.
2019-10-07 457 Дамдины Ганзориг Ч.Г 17.12.1.
2019-09-25 435 Батаагийн Батцэрэн Ц.Д 17.3.2.1.
2019-09-25 433 Батаагийн Батцэрэн Н.Л 179.1.
2019-10-07 470 Дамдины Ганзориг Э.Б 27.10.3.
2019-10-09 475 Дамдины Ганзориг Г.Б 10.2.
2019-10-14 490 Дамдины Ганзориг Н.Б, Э.А, Ө.О, Д.Н 17.3.2.1., 27.10.1., 11.3.1
2019-10-09 480 Батаагийн Батцэрэн М.Э 17.3.3.1.
2019-10-09 478 Батаагийн Батцэрэн ФЗХ 24.3.2.2.
2019-09-30 417 Дамдины Ганзориг Ө.О 27.10.1.
2019-10-07 466 Батаагийн Батцэрэн Т.Г, Х.Ч 148.2., 150.2., 22.12.1.
2019-10-07 464 Батаагийн Батцэрэн Ц.Ц 11.6.1., 17.8.1., 17.8.2.
2019-09-30 443 Дамдины Ганзориг А.М 17.2.3.2.
2019-10-07 463 Батаагийн Батцэрэн Б.Т 10.1.1
2019-10-14 491 Дамдины Ганзориг Б.Б, П.Б 22.5.1.
2019-10-02 456 Батаагийн Батцэрэн Д.Г, С.Э 17.1.1.
2019-09-25 426 Дамдины Ганзориг Ж.У 11.6.1.
2019-10-02 455 Батаагийн Батцэрэн Ц.Б 12.1.2.1.
2019-09-25 431 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Д.Б 27.10.1.
2019-09-30 445 Дамдины Ганзориг Д.Б, Д.Д 11.6.1.
2019-10-02 454 Батаагийн Батцэрэн Н.Б 10.1.1
2019-09-25 432 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн И.С 079.1.
2019-09-23 416 Дамдины Ганзориг Ц.А 11.6.1.
2019-09-30 439 Батаагийн Батцэрэн Д.Ө 11.1.1
2019-09-30 437 Батаагийн Батцэрэн Э.Э 11.6.1.
2019-09-17 408 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Н.Б 17.1.2.1.
2019-09-16 402 Дамдины Ганзориг М.О 148.3.
2019-09-25 436 Батаагийн Батцэрэн Л.О 091.1.
2019-09-23 415 Дамдины Ганзориг Б.Х, Б.Б, Б.У 10.2.
2019-08-25 435 Батаагийн Батцэрэн Ц.Д 17.3.2.1.
2019-09-16 397 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн А.Б 11.6.1.
2019-09-23 402 Дамдины Ганзориг Б.Х, Б.Б, Б.У 10.2.
2019-09-16 401 Дамдины Ганзориг Л.О 17.1.1.
2019-09-17 410 Дамдины Ганзориг Э.М, Ч.Г 11.6.1.
2019-09-16 400 Дамдины Ганзориг У.М 17.1.2.1.
2019-09-15 403 Дамдины Ганзориг Э.З, Э.Э 27.10.1., 27.10.2.3.
2019-09-16 395 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Г 12.1.1.
2019-10-02 459 Дамдины Ганзориг Д.Б 24.2.1.
2019-09-17 411 Дамдины Ганзориг Ч.Т 17.2.2.
2019-09-25 427 Дамдины Ганзориг Ж.Ц 10.2.
2019-09-13 384 Дамдины Ганзориг М.С 12.1.4.
2019-09-09 375 Дамдины Ганзориг Л.Б 17.3.1.
2019-09-25 434 Батаагийн Батцэрэн Н.Э 11.6.1.
2019-09-09 374 Дамдины Ганзориг Б.А 17.3.2.2.
2018-09-25 433 Батаагийн Батцэрэн Н.Л 27.1.1.
2019-09-13 383 Дамдины Ганзориг Б.Т 18.5.3., 20.7.3.1.
2016-09-13 385 Дамдины Ганзориг Г.О 11.6.2.
2019-09-23 420 Батаагийн Батцэрэн А.Б, А.Ц, Ц.Г 145.2., 17.1.2.1., 17.1.2.4.
Нийт: 1560 шийдвэр. ( хуудас 32 ийн 2 )