Хяналтын шатны шүүх хуралдааны тогтоол - Эрүүгийн хэрэг

Огноо Дугаар Шүүгч Шүүгдэгч Зүйл хэсэг
2020-02-05 70 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.Б 11.6.1.
2020-02-05 71 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Х.Я 11.6.1.
2020-01-13 31 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Ц-, Э.Б-, Ж.Т-, У.П- нар 24.3.1.
2020-01-15 39 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.С 17.3.2.2.
2020-01-13 30 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн П.А 17.2.3.2.
2020-02-17 109 Батаагийн Батцэрэн Б.Б 20.4.1., 10.1.2.2.
2020-02-17 108 Батаагийн Батцэрэн Б.А 10.1.2.1.
2020-02-12 90 Батаагийн Батцэрэн Х.Ц 20.7.1.
2020-02-12 89 Батаагийн Батцэрэн Д.Б 27.10.2.1.
2020-02-05 70 Батаагийн Батцэрэн Г.Б 10.1.1
2020-02-05 69 Батаагийн Батцэрэн Ч.Х 21.7.1.
2020-01-29 64 Батаагийн Батцэрэн Ц.А 24.6.1.
2020-03-09 134 Болдын Амарбаясгалан О.Г, А.Ц 20.7.1.
2020-03-09 133 Болдын Амарбаясгалан Э.Т 27.10.3.
2020-03-02 127 Болдын Амарбаясгалан З.Г, Д.А 17.3.2.2.
2020-01-29 63 Батаагийн Батцэрэн Ц.М 11.1.2.5.
2019-12-13 646 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ү.С 17.3.2.2.
2019-12-13 645 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ч.Х, А.Г нар 10.1.1
2019-12-13 647 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.Э, Т.Л нар 17.3.2.2., 10.1.2.9., 10.1.2.11.
2020-01-27 56 Батаагийн Батцэрэн Б.Б, Г.Л нар 17.1.2.1.
2020-01-27 55 Батаагийн Батцэрэн Д.Г 27.10.2.3.
2020-02-12 93 Дамдины Ганзориг Ц.О, Д.Н 097.1., 187.1.
2019-12-04 639 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Т.Б, Ө.Г, Б.Т нар 17.2.3.2.
2020-01-22 45 Батаагийн Батцэрэн Л.П 12.1.4.
2019-12-04 638 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.О-, Ч.З-, Э.Ү- нар 21.2.1., 21.5.1., 22.1.1.
2020-02-12 92 Дамдины Ганзориг Б.Б 17.3.2.2.
2020-01-22 44 Батаагийн Батцэрэн Б.О, Г.П, Н.О 17.1.2.4.
2019-02-12 91 Дамдины Ганзориг Г.Г 11.6.1.
2019-12-04 637 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.П, Б.М нар 17.3.1.
2020-01-22 43 Батаагийн Батцэрэн А.Д 11.6.2., 11.7.1.1., 11.7.1.2., 11.7.2.1.
2020-02-05 75 Дамдины Ганзориг Н.Б 27.10.2.1., 27.10.2.2., 27.10.2.3.
2019-12-16 653 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн О.Ж 12.1.2.1.
2019-12-18 674 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.Н 093.1.
2020-02-05 74 Дамдины Ганзориг Б.М 27.10.3.
2019-12-18 673 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.А 11.6.1.
2020-01-29 59 Дамдины Ганзориг Б.Э 12.1.2.1.
2019-12-18 672 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Б 215.4.
2019-12-16 655 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ц.С 11.4.1.
2020-01-27 54 Дамдины Ганзориг Т.О, Д.С 24.5.1., 10.6., 11.3.1
2020-01-15 37 Батаагийн Батцэрэн Б.Э 24.6.1.
2019-12-16 654 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн М.Г 17.1.2.1.
2020-02-05 76 Дамдины Ганзориг П.Д, П.О 22.4.4., 22.5.1.
2020-01-13 35 Батаагийн Батцэрэн М.Т 12.1.4.
2020-01-15 38 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Б.С 17.1.3.1.
2020-01-08 26 Батаагийн Батцэрэн Ц.А, Ч.Б нар 10.1.2.11.
2020-01-13 29 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Ж.Б 27.10.1.
2020-01-22 42 Дамдины Ганзориг Л.Г 22.8.1.1.
2020-01-08 21 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн Г.Б, А.У-, А.Б-, Ч.М-, М.Б-, Г.М-, О.О- нарт 22.4.2., 22.5.1.
2020-01-08 24 Батаагийн Батцэрэн Б.Х 17.1.2.1.
2019-12-26 20 Дамдины Эрдэнэбалсүрэн С.А, Г.М нар 17.1.2.1., 17.1.3.1., 21.11.1.
Нийт: 1861 шийдвэр. ( хуудас 38 ийн 2 )