Ерөнхий шүүгчийн ажлын алба

2021 оны 03 сарын 04 11789
Д/Д Овог нэр                               Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 Т.Уранцэцэг Ерөнхий шүүгчийн ажлын албаны дарга 407  
2 Д.Тунгалаг Иргэний хэргийн шүүн таслах ажиллагаа хариуцсан зөвлөх Б/315  
3 Г.Баттуяа Ерөнхий шүүгчийн туслах-референт 311 263516
4 Х.Бадамжаргал Дотоод аудит хариуцсан ахлах шинжээч Б/313 261097
5 Г.Соронзонболд Ерөнхий шүүгчийн ажлын алба-шинжээч 305 261566