Холбоо барих

2015 оны 09 сарын 04 29327

 

Монгол Улс
Улаанбаатар хот
Чингэлтэй дүүрэг
Ж.Самбуугийн гудамж
Дээд шүүхийн байр

 

Утас: 
Эрүүгийн хэргийн танхимын шүүгчийн туслахууд:  (976) - 51-263467
Иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн туслахууд: (976) - 51-261878
Захиргааны хэргийн танхимын шүүгч туслахууд: (976) - 51-261793
Практик судлалын хэлтэс: (976) - 51-261822, (976) - 51-261823
Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс: (976) - 62263412
Санхүү, хангамж үйлчилгээний хэлтэс: (976) - 62263138
Ерөнхий шүүгчийн ажлын алба: (976) -51-267843
Дотоод аудитын алба: (976) - 62263413
Гадаад харилцааны алба: (976) - 62263410
Мэдээлэл лавлагаа: (976) - 51-261698
Бичиг хэрэг: (976) - 51-261544
Харуул: (976) - 51-261323

Факс
Эрүүгийн хэргийн танхим: (976) - 11-327644
Иргэний хэргийн танхим: (976) - 11-328661
Захиргааны хэргийн танхим:(976) - 11-322699
Тамгын газар: (976) - 11-320622
Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс: (976) - 62263412

Майл хаяг: 
info@supremecourt.mn
Эрүүгийн хэргийн танхим: criminal_cases@supremecourt.mn
Иргэний хэргийн танхим: civil_cases@supremecourt.mn
Захиргааны хэргийн танхим: admin_cases@supremecourt.mn