Ерөнхий шүүгчийн ажлын алба

2015 оны 05 сарын 13 9111
Д/Д Овог нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
1 М.Дамирансүрэн Ерөнхий шүүгчийн ажлын албаны дарга 112 267843
2 Н.Отгончимэг Захиргааны хэргийн шүүн таслах ажиллагаа хариуцсан зөвлөх 113 261086
3 Д.Тунгалаг Иргэний хэргийн шүүн таслах ажиллагаа хариуцсан зөвлөх Б/315  
3 Г.Баттуяа Ерөнхий шүүгчийн туслах-референт 311 263516
4 Х.Бадамжаргал Дотоод аудит хариуцсан ахлах шинжээч С/313 261097