2016 оны 1 сар

2016 оны 06 сарын 16 1550

БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

 Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 10
(Хуулийн 6.4.8, 6.8.1 заалтын хүрээнд)

Д/д

Шийдвэр гаргагч

Шийдвэрийн огноо

Шийдвэрийн дугаар

Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх

Шийдвэрийн хуулбар

1

УДШ ТГД

2016.01.14

А/07

хөрөнгө зарцуулах тухай

 

2

УДШ ТГД

2016.01.13

А/03

хөрөнгө зарцуулах тухай

 

3

УДШ ТГД

2016.01.28

№11

шагнах тухай

 

4

УДШ ТГД

2016.01.19

№08

шагнах тухай

 

5

УДШ ТГД

2016.01.19

А/09

хөрөнгө зарцуулах тухай

 

6

УДШ ТГД

2016.01.13

А/02

хөрөнгө зарцуулах тухай

 

7

УДШ ТГД

2016.01.14

А/04

хөрөнгө зарцуулах тухай